Project

Vergelijkende transcriptoom- en epigenoomanalyse van verschillende menselijke embryonale stamcel-derivatiestadia