Project

Mesoporeuze silica's en zeolieten als heterogene katalysator voor micro- en millireactortechnologie.

Code
3F021714
Looptijd
01-11-2014 → 01-09-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Organic chemistry
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
  • Ceramic and glass materials
  • Materials science and engineering
  • Semiconductor materials
  • Other materials engineering
Trefwoorden
heterogene katalyse diels-alder microreactor
 
Projectomschrijving

In dit project zal een heterogeen gekatalyseerd microreactorproces worden ontwikkeld voor verscheidene Diels-Alder reacties. Op deze manier wordt getracht de opschalingsproblemen die de industriële toepasbaarheid beperken op te lossen. Er wordt gestart met de optimalisatie van een generische reactie. Nadien worden verscheidene industrieel relevante Diels-Alder reacties onderzocht. Zeolieten en gefunctionaliseerde mesoporeuze silica zullen worden bestudeerd als zure, vaste fase katalysatoren.