Project

Ramanspectroscopische en chemometrische studie van Basidiomycota.