Project

Moleculaire toxicologie aan je vingertop: op weg naar analyse van het adductome via gedroogde bloedspots.