Project

Naar een beter theoretisch begrip van leren van ervaring in organisaties: Een integratie van cognitieve en motivationele verklaringen