Project

Business Model-Scan Evalueer Optimize (BM-SEO)

Code
HGA41A00114
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2015
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
businessmodel
 
Projectomschrijving

Vanuit de praktijkervaring en literatuuronderzoek blijkt dat ondernemingen nood hebben aan een conceptuele toolkit die hen ondersteunt bij het design, de analyse en de optimalisatie van hun bisnessmodel.
Dit onderzoek is opgezet om inzichten te verwerven in het businessmodel-construct. Vervolgens zullen we met behulp van een multiple case study een waardevolle tool ontwikkelen om het businessmodel van Vlaamse KMO's te scannen en in kaart te brengen. Dit moet toelaten om het businessmodel te evalueren en aanbevelingen voor optimalisatie te formuleren in een volgende fase.