Project

Blootstelling aan multi-mycotoxinen via het dieet als predisponerende factor voor oesofagiaal plaveiselcelcarcinoom in Malawi

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
mycotoxinen fumonisinen oesofagiaal plaveiselcelcarcinoom epidemiologie risico-analyse
 
Projectomschrijving

Malawi heeft de hoogste leeftijdsgestandaardiseerde kanker incidentie van oesofagiaal carcinoma (ESCC) en kent maïs als basisvoedsel. Mycotoxinen in maïs, zoals fumonisinen en aflatoxinen, worden in verband gebracht met een verhoogd risico op ESCC in gebieden met intensieve maïsteelt. Deze studie beoogt het gehalte van mycotoxinen in maïs te meten en verbanden te leggen tussen blootstelling en het ESCC-risico.