Project

Het onderzoeken van de drijvende krachten achter de distributiepatronen en groeiperformantie van Pericopsis elata (Harms) Meeuwen (Fabaceae) ter ondersteuning van het lange-termijn duurzame behoud ervan.

Code
01W01519
Looptijd
01-10-2019 → 31-07-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry management and modelling
Trefwoorden
Groei duurzaamheid overleving herstelpercentage Congobekken CITES
 
Projectomschrijving

In dit doctoraatsonderzoek zullen we de door het klimaat geïnduceerde veranderingen in de natuurlijke verdeling van P. elata belichten. Deze informatie zal gecombineerd worden met de performantie van de bomen in termen van groei en de populatiestructuur in termen van grootte en leeftijdsverdeling om te achterhalen hoe de huidige populaties en bestanden van P. elata duurzaam behouden kunnen worden.