Project

Enzym Engineering en Biokatalytische Cascades als Basis voor de Synthetische Biologie van Deoxysuikers