Project

Fosforylasen als kostenefficiënte biokatalysatoren voor de synthese van koolhydraten: een verkenning van natuurlijke en mutante diversiteit