Project

Marien ecosysteem functionering in een veranderend milieu: een functionele benadering die verder gaat dan de identiteit van soorten

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine pollution
    • Invertebrate biology
    • Marine ecology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
Trefwoorden
functionele eigenschappen ecosysteem functioneren mariene ongewervelden
 
Projectomschrijving

Roeipootkreeftjes spelen een sleutelrol in benthische estuariene voedselwebben. Effecten van omgevingsveranderingen op hun voorkomen en functionele eigenschappen kunnen belangrijke effecten hebben voor benthische voedselwebben en de ecosysteemdiensten die zij leveren. Dit doctoraatsonderzoek heeft tot doel de effecten van omgevingsveranderingen (temperatuur en toename aan nutriënten) op functionele eigenschappen van roeipootkreeftjes en mariene invertebraten en het functioneren van ecosystemen te bestuderen met een biologische eigenschappen analyse.