Project

Leerstoel Kom op tegen Kanker voor dr. Tine Vervoort: Psychologische dimensies van pijn in de context van kanker bij kinderen.

Looptijd
01-10-2014 → 31-05-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Clinical and counseling psychology
  • Other psychology and cognitive sciences
 • Medical and health sciences
  • Psychiatry and psychotherapy
  • Psychiatry and psychotherapy
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Psychiatry and psychotherapy
Trefwoorden
psychologische dimensies pijn
 
Projectomschrijving

Samengevat is het doel van deze leerstoel (aan de hand van een aantal lezingen aan de Vlaamse Universiteiten) 1) het verspreiden van wetenschappelijke kennis omtrent pijn bij kinderen waarbij pijn vanuit een biopsychosociaal kader geschetst wordt; 2) het aantonen van het belang van pijnonderzoek in de context van kanker (pediatrische context) waarbij in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan het belang van de sociale context (bv. rol van ouders, artsen, verpleegkundigen); 3) uiteenzetting van recente onderzoeksresultaten m.b.t. dit thema en 4) uiteenzetting van toekomstige onderzoeksplannen waarbij a) de rol van emotieregulatie bij zorgdragers bij het zien van pijn bij het kind (o.a. in de context van kinderkanker) en de invloed daarvan op helpend gedrag systematisch zal onderzocht worden en b) systematisch zal nagegaan worden welke de impact is van kinderkanker op alle gezinsleden (moeders én vaders én siblings) inclusief het gezinsfunctioneren en het koppelfunctioneren en welke factoren deze invloed modereren (protectieve en risicofactoren). Verwacht wordt dat deze leerstoel niet enkel verspreiding van kennis met zich meebrengt, maar zowel het klinische en academische veld stimuleert tot vernieuwend psychosociaal onderzoek in de context van kinderkanker waarbij huidige en toekomstige empirische evidentie belangrijke handvaten zal bieden naar vertaling in klinische psychosociale interventies.