Project

Niet-chirurgische behandeling van cataract in dier en mens

Acroniem
Cataract Hond
Code
F2020/IOF-StarTT/034
Looptijd
01-06-2020 → 15-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Protein diagnostics
Trefwoorden
cataract glycatie therapie biodistributie hond preklinisch
 
Projectomschrijving

Universiteit Gent en VIB ontwikkelen een niet-invasieve behandeling van cataract en behaalden reeds succesvol in vitro POC-validatiegegevens in kadaverogen van verschillende dieren, in vivo data bij ob/ob muizen en recent ook de eerste ex-vivo data in menselijke ogen. Naast de intravitreale injectie toonde UGent ook de eerste data met oogdruppels. In deze StarTT is het doel bijkomende data met oogdruppels te bekomen in honden, deze ondersteunende data zijn nodig voor vermarkting naar veterinaire toepassingen. Voor toepassing bij de mens zijn aanvullende farmacokinetische gegevens nodig, bovendien zullen we hieruit weten of nuclear cataract kan aangepakt worden. Met de aanvullende ex-vivo data in menselijke ogen met oogdruppels en een pre-IND-plan willen we verder licentienemers overtuigen waarbij we een licentie nastreven voor humane toepassing enerzijds en voor toepassing in dieren anderzijds.