Project

Gedeeld belang of onderlinge wedijver? De organisatie van vrijwillige rechtspraak in de Zuidelijke Lage Landen tijdens de late middeleeuwen (1278-1433).

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Auxiliary sciences of history
    • Medieval history
    • Regional and urban history
  • Social sciences
    • History of law
Trefwoorden
Documentaire verschriftelijking Gewoonterechtelijke praktijken Graafschappen Henegouwen en Vlaanderen Hoge en late middeleeuwen Onderlinge interacties tussen juridische actoren Pragmatische geletterdheid Vrijwillige rechtspraak.
 
Projectomschrijving

Tegenwoordig heerst een ongenuanceerd beeld over de laatmiddeleeuwse vrijwillige rechtspraak in de Zuidelijke Lage Landen, omdat het onderzoek zich doorgaans heeft beperkt tot de rol van openbare notarissen. Door vanuit een vergelijkende bottom-upbenadering na te gaan hoe notarissen coëxisteerden en interageerden met andere instanties zal dit project leiden tot een fijnmaziger begrip van de toenmalige juridische complexiteit inzake niet-gedingbeslissende rechtspraak.