Project

Kinderen en zintuigen in Mexicaans-Amerikaanse grensliteratuur

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Contemporary literature
  • Literatures in English
  • Literatures in Spanish
  • Stylistics and textual analysis
  • Literary criticism
Trefwoorden
Grensliteratuur grensstudies (kind)migratie “childhood studies” zintuigen “sensory studies” literaire kritiek Spaanstalige literatuur Engelstalige literatuur
 
Projectomschrijving

Dit project bestudeert de rol van het kind in een transnationaal corpus van Mexicaans-Amerikaanse grensliteratuur voor volwassenen vanuit zintuiglijk standpunt om gevestigde opvattingen over het kindbeeld te bevragen. Eerst zal de zintuiglijke ervaring van het kind in de grenscontext in kaart gebracht worden, dan zalhet zintuiglijke bij het kind vanuit narratologisch en stilistisch oogpunt worden onderzocht om zo na te gaan welk kindbeeld wordt voorgesteld.