Project

Het gebruik van biobrandstoffen in het internationaal recht: een vergelijkend onderzoek naar de ten uitvoerlegging van de EU en China

Code
01SC1811
Looptijd
01-03-2011 → 16-05-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
    • Other law and legal studies
Trefwoorden
biobrandstoffen China Europese gemeenschap internationaal milieurecht emissiehandel
 
Projectomschrijving

Biobrandstoffen worden aangezien als hernieuwde energie en kunnen een bijdrage leveren in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, maar hebben tevens effecten op de voedselproductie en het bosbeheer. Dit onderzoek gaat na hoe de internationale regelgeving in het kader van het Klimaatverdrag, het Kyoto Protocol, het Biodiversiteitsverdrag en de besluitvorming van de Wereldvoedselorganisatie mbt biobrandstoffen wordt tenuitvoergelegd in de EU en in China.