Project

Het gedeelde nabuurschap tussen de EU en Rusland: van conflictueuze naar coöperatieve regionale orders?

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Comparative politics
  • European union politics
  • International politics
  • Regionalisation and decentralisation
  • Security, peace and conflict
Trefwoorden
Rivaliteit tussen de EU en Rusland Coöperatieve vs. concurrerende regionale orders Multi-orde internationaal systeem
 
Projectomschrijving

Het onderzoek zal de voorwaarden onderzoeken waaronder de twee concurrerende regionale projecten - nl. het Oostelijk Partnerschap van de EU en de Euraziatische Economie Unie die gepromoot wordt door Rusland - kunnen evolueren naar een vreedzame coëxistentie en zelfs samenwerking, in de post-sovjetruimte, in een wereldorde die verschuift van de hegemonie van de westerse liberale orde naar een multipolaire orde.