Project

Een op netwerk-inbedding gebaseerde benadering voor een eerlijke, efficiënte, en voldoening-gevende jobmarkt.