Project

De banksector onder druk: een analyse van de economische leefbaarheid van banken.

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Financial economics
    • Money and interest rates
    • Macroeconomics and monetary economics not elsewhere classified
Trefwoorden
Europese banken Financiële intermediatie Geografische en functionele diversificatie Monetair beleid en de banksector
 
Projectomschrijving

We analyseren of banken nog waarde halen uit hun traditionele intermediatiefunctie via marges op leningen en deposito’s. Daarnaast onderzoeken we het effect van diversificatie – geografisch en qua activiteiten – op bankperformantie, via een nieuwe methode o.b.v. marktdata. Tot slot gaan we na wat de impact is van monetaire beleidsschokken op bankperformantie via de traditionele marges en of diversificatie deze schokken verzacht.