Project

Vanden Twaelf dogheden: een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften