Project

Hoog tijd om fysiek veeleisende banen duurzaam te maken: Innoveren met objectieve metingen en een prospectieve aanpak.

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Occupational health and safety
    • Epidemiology
Trefwoorden
Duurzame tewerkstelling fysiek veeleisende jobs fysieke activiteit fysieke en psychosociale risicofactoren cardiovasculair musculoskeletaal werkbaarheid
 
Projectomschrijving

Voor een groot deel van de werkende bevolking blijven fysieke taken op het werk een realiteit. Werknemers met een fysiek veeleisende
baan ondervinden verhoogde risico’s op musculoskeletale en cardiovasculaire problemen. Door de verouderende beroepsbevolking zullen mensen langer moeten werken, wat een uitdaging kan betekenen voor oudere werknemers met fysiek veeleisende beroepen. Om te kunnen inzetten op duurzame tewerkstelling is het van belang om fysieke en psychosociale risicofactoren van fysiek zware beroepen in kaart te brengen. Dit project heeft dan ook als doel om een aantal tekortkomingen in de literatuur over fysiek belastende beroepen weg te werken. Dit project maakt gebruik van een innovatief longitudinaal design, meet op een objectieve manier alle fysieke risicofactoren op het werk in relatie tot verschillende gezondheidsuitkomsten, zoals waargenomen werkbaarheid, cardiovasculaire problemen en musculoskeletale
problemen, en neemt verschillende mogelijke bufferende factoren in overweging, zoals fitheid, fysieke beweging in de vrije tijd, psychosociale hulpbronnen en leeftijd. Dit project bouwt verder op een kwalitatief hoogstaande dataset verzameld in 2017/18 met
objectieve metingen van 430 deelnemers. Het project zal een followup studie omvatten en een extra cross-sectionele studie. Het project
heeft als doel om tot een beter begrip te komen van de risicofactoren en bufferende factoren om op die manier gegronde richtlijnen te
ontwikkelen voor in het werkveld.