Project

Verbetering van normen en methoden voor het meten van voedsel uit het wild en verwaarloosde en onderbenutte soorten (NUS) in het dieet

Code
42N05620
Looptijd
18-12-2020 → 30-06-2022
Financiering
Internationale middelen: wereldwijde instellingen
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health nutrition
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production not elsewhere classified
Trefwoorden
voeding agrobiodiversiteit biodiveristeit Dieet wilde eetbare planten agri-voedingsketen
 
Projectomschrijving

Eenvoudige indicatoren, zoals de minimale voedingsdiversiteit voor vrouwen (MDD-W) worden gebruikt om informatie geven over voedingsdiversiteit, als essentieel onderdeel van een gezond dieet. Inzicht naar het belang van voedsel uit het wild en ondergewaardeerde soorten in een eetpatroon is belangrijke informatie geven voor beleidsbeslissingen om hun voedingsstatus te verbeteren, bijvoorbeeld door in te zetten op de productie, marketing en consumptie van bepaalde voedingsmiddelen. Dit project zal (i) een impact pad creëren dat leidt tot duurzame consumptie van wilde, verwaarloosde en onderbenutte soorten (NUS) voor de gewenste voedings- en gezondheidsresultaten, (ii) een literatuuronderzoek uitvoeren voor voedingsbeoordelingen van wild en NUS-voedsel, inclusief gebruikte methoden, (iii) een analyse uitvoeren van datasets in meerdere landen voor wild en NUS en (iv) aanbevelingen ontwikkelen over normen en methoden voor het vangen van wild voedsel / NUS in voedingsenquêtes, gebaseerd op bestudeerde literatuur en data analyse