Project

Gevorderde wildlife endocrinologie: niet-invasieve monitoring 2.0 voor het redden van de biodiversiteit in het dierenrijk

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal developmental and reproductive biology
  • Analytical biochemistry
  • Metabolomics
  • Conservation and biodiversity
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology
Trefwoorden
wildlife conservatie niet-invasieve endocriene monitoring metabolomics
 
Projectomschrijving

Een niet-invasieve methode voor endocriene monitoring zal ontwikkeld worden voor bepaalde diersoorten door te bepalen welke metabolieten aanwezig zijn in de excreta en hun potentieel als biomarker in te schatten met behulp van UHPLC-(HR)MS(/MS). De meest geschikte immunoassays zullen vervolgens geselecteerd worden voor verdere analyse om uiteindelijk alle data te gebruiken om de soortspecifieke reproductie- en stressbiologie bloot te leggen.