Project

Een geïntegreerde metabolomics benadering om de pathofysiologie van vroegtijdige chronische nierziekte bij katten te ontrafelen.