Project

Het selectief richten van vaccin antigenen naar aminopeptidase N om een beschermende intestinale immuniteit op te wekken

Acroniem
MucoVac
Code
F2019/IOF-Advanced/283
Looptijd
15-09-2020 → 14-09-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Vaccines
Trefwoorden
Aminopeptidase N oraal vaccin antilichaam constructen varken
 
Projectomschrijving

Een nieuwe route om moleculen af te leveren aan het darm immuunsysteem omvat het selectief richten van deze moleculen naar APN. Dit project bouwt verder op eerder gegenereerde data en heeft als om een proof-of-concept te leveren voor het opwekken van een beschermende immuniteit in biggen na orale toediening van antilichaam constructen die gericht zijn tegen APN. Bovendien willen we het immunisatie regime verbeteren en de effectiviteit van dit oraal vaccin vergelijken met het huidige commerciële vaccin voor ETEC in biggen. Daarnaast zal dit project ook de toepasbaarheid van het selectief richten van vaccins naar APN in andere diersoorten onderzoeken. De bekomen data zullen toelaten om patent claims te versterken en te verbreden en het valorisatie potentieel te vergroten.