Project

Muis, mens en machine: Het combineren van modelsystemen om een biomarker te ontwikkelen voor cochleaire deafferentatie bij mensen