Project

Families in transitie, transitie in families

Acroniem
FiTTiF
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological and physiological psychology
    • General psychology
    • Other psychology and cognitive sciences
Trefwoorden
families
 
Projectomschrijving

De algemene wetenschappelijke doelstelling is om te onderzoeken hoe de samenleving de kwetsbaarheden van personen in familietransities kan verminderen door middel sociaal innovatieve acties binnen drie sociale instituties (justitie, economie en onderwijs). De hieruit afgeleide wetenschappelijke doelstelling is om een experimentele methodologie uit te bouwen (vb. pre en post metingen, simulatie onderzoek, evaluatieonderzoek, etc.) om na te gaan of de voorgestelde sociaal innovatieve acties ook daadwerkelijk de voorgenoemde kwetsbaarheden ''verminderen en om deze methodologie toe te passen in het domein van de
gezinswetenschappen, en dit vanuit een multidisciplinair perspectief (psychologen, demografen, sociologen en juristen).