Project

Autonomie in het verticale familierecht

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Civil law
    • Comparative law
    • Family law
    • Human rights law
Trefwoorden
Ouder-kindrelatie Autonomie Belangenafweging
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek zal een nieuw juridisch kader ontwerpen voor ouder-kind relaties vanuit een analyse van de rol van autonomie in het afstammings- en adoptierecht. Dit nieuwe raamwerk biedt consistentie in de gevolgen van autonome beslissingen met een billijk evenwicht tussen het autonomiebeginsel en de belangen van zowel de betrokken individuen als de maatschappij, plus een passend sanctiemechanisme.