Project

De functies van bijzondere interesses in het leven van mensen met autismespectrumstoornis: een theoretisch onderbouwde etnografische studie

Looptijd
01-02-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Psychopathology
    • Clinical and counseling psychology not elsewhere classified
Trefwoorden
Autismespectrumstoornis bijzondere interesses etnografisch onderzoek
 
Projectomschrijving

De dominante aanwezigheid van een normatief, pathologisch perspectief in het onderzoek naar bijzondere interesses heeft geleid tot een eenzijdig begrip van het fenomeen. Dit project wil actief inspelen op dit gebrek door de functie, betekenis en ervaring van bijzondere interesses te bestuderen in het leven van mensen met autismespectrumstoornis, middels etnografische methoden en de recente psychoanalytische theorie.