Project

De prehistorische bewoningsevolutie van Zandig-Vlaanderen vanuit een landschappelijk perspectief

Code
01G009E8
Looptijd
01-01-2008 → 31-10-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
 • Natural sciences
  • Geology
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Evolutionary biology
  • Soil sciences, challenges and pollution
 • Agricultural and food sciences
  • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
protohistorie modellering landschap prehistorie prospectie
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een interdisciplinaire GIS-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de komst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat) op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een lage densiteit ("lege" gebieden). In dit onderzoek zullen diverse analysemethoden en -technieken gecombineerd worden: paleo-ecologische analyses (pollen, zaden, vruchten, enz), absolute dateringen (AMS, OSL), morfologische terrein - bodemmodellering (op basis van DHM, SoilGen), bodem-geofysische prospectie (boringen en electro-magnetische sensor), en landevaluatie.