Project

Steunpunt voor Beleidsrelevant onderzoek Cultuur (2012-2015)

Code
174S1211
Looptijd
01-01-2012 → 31-03-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied sociology
  • Policy and administration
  • Social psychology
  • Social stratification
  • Social theory and sociological methods
  • Sociology of life course, family and health
  • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
cultuurbeleving cultuurbeleid cultuurparticipatie cultuureducatie kunstenparticipatie
 
Projectomschrijving

Het steunpunt is een interdisciplinair en interuniversitair consortium en heeft als doel om op basis van wetenschappelijk onderzoek de beleids- en beheerscyclus van het Vlaamse cultuurbeleid te ondersteunen. De basisdoelstellingen van het steunpunt zijn het opbouwen en uitwerken van een systematische set van beleidsindicatoren en het uitwerken van survey-onderzoek in het domein van cultuurpartcipatie. De vakgroep Sociologie aan de UGent staat in voor de coördinatie van dit Steunpunt en de coördinatie van de participatiesurvey. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar cultuureducatie en cultuurbeleving.