Project

‘Single-cell’ ICP-massaspectrometrie in de biologische wetenschappen: op weg naar gebruik in de praktijk

Code
12ZA323N
Looptijd
01-11-2022 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Instrumental methods
  • Nanochemistry
  • Analytical biochemistry
 • Engineering and technology
  • Cellular therapy
Trefwoorden
nanogeneeskunde Eéncellige ICP-massaspectrometrie Celbiologie
 
Projectomschrijving

Celbiologie en nanogeneeskunde hebben baat bij toegang tot informatie over metaalgehaltes in individuele cellen, in plaats van op populatieschaal. Metalen zijn intrinsiek aanwezig in cellen om biochemische functies te vervullen of worden doelbewust in cellen geïmporteerd, b.v. in de context van nieuwe celtherapieën, steunend op nanotechnologie. Er zijn echter nauwelijks analytische technieken die metalen kunnen kwantificeren op het niveau van één cel of op sub-cellulair niveau. Nieuwe technologische doorbraken in ICP-massaspectrometrie hebben het potentieel van deze techniek voor hoge-doorvoer ‘single-cell’ analyse aangetoond. Het doel van dit project is de ontwikkeling van methodologie om het toepassingsgebied van ‘single-cell’ ICP-MS uit te breiden en aldus de stap te zetten van proof-of-conceptstudies naar de reële wereld. Aangezien de techniek nog in de kinderschoenen staat, is ontwikkeling, optimalisatie en validatie van methodes noodzakelijk om aldus de kwaliteit te garanderen van informatie die tot nu toe vrijwel ontoegankelijk was. Er zullen methodes worden ontwikkeld om vragen in de nanogeneeskunde te beantwoorden en de grenzen te verleggen van de metallobiologie door het verkrijgen van zowel elementaire als isotopische informatie uit individuele cellen en subcellulaire structuren. Deze unieke aanpak zal bijdragen tot een beter begrip van de rol van metalen in gezondheid en ziekte en tot de ontwikkeling van meer gerichte celtherapieën.