Project

Creatie en implementatie van het programma van de conferentie om 50 jaar Europese coördinatie van de sociale zekerheid te vieren

Looptijd
20-12-2008 → 17-10-2009
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
Europees recht sociale zekerheid voor migrerende werknemers conferentie vrij verkeer van personen
 
Projectomschrijving

De Commissie vierde het halve-eeuwfeest van socialezekerheidscoördinatie in de EG en haar belang voor de bescherming van de socialezekerheidsrechten van migrerende personen door een conferentie te organiseren op 7 en 8 mei in Praag, met vertegenwoordigers van alle stakeholders. Het project betreft de wetenschappelijke coördinatie van de Conferentie, met name het vaststellen van het programma en het schrijven van een boek.