Project

Multi-collector en single-collector ICP-massaspectrometrie voor isotopische - en spoorelementenanalyse van metallische artefacten met het oog op herkomstbepaling

Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Development of methods and techniques
  • Natural sciences
    • Instrumental methods
Trefwoorden
spoorelementbepaling archeometrie isotopische analyse ICP-massaspectrometrie
 
Projectomschrijving

Doel is nagaan in hoeverre uiterst precieze meting van isotopenverhoudingen via multi-collector ICP-massaspectrometrie toelaat de herkomst van metalen kunstvoorwerpen en andere archeologische vondsten te achterhalen. Naast elementen, zoals Pb en Sr, die reeds eerder succesvol werden ingezet voor dergelijk onderzoek, zullen ook de mogelijkheden van andere elementen, zoals Cu, Zn en Sn, die slechts een kleine natuurlijke variatie in hun isotopische samenstelling vertonen, worden verkend. Ook de bepaling van de spoorelementen ‘fingerprint’ kan tot herkomstbepaling bijdragen. Gezien de hoge waarde van de te onderzoeken materialen zal gebruik van quasi niet-destructieve methodes aangewezen zijn.