Project

De invloed van breuken op het vloeistoftransport binnenin poreuze geomaterialen.