Project

Evaluatie van het potentieel en de veiligheid van het gebruik van lytische Staphylococcus fagen voor de bestrijding van MRSA kolonisatie en de behandeling van S. aureus huidinfecties bij nutsdieren

Code
160V5608
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
staphylococcus
 
Projectomschrijving

In dit project zullen nieuwe lytische fagen tegen S. aureus en S. aureus MRSA stammen die relevant zijn bij nutsdieren geïsoleerd worden. Nieuwe isolatie gebeurt met het oog op het aanleggen van een grotere collectie van strikt lytische fagen naar het gebruik in een faagcocktail toe, hetgeen aangewezen kan zijn om resistentie t.o.v. faaginfectie te voorkomen. Een breed/divers gastheerspectrum (inclusief MRSA clone ST 398), heldere plaques (strikt virulent karakter), stabiliteit bij bewaring en beperkte genoominhoud gelden hierbij als eerste selectiecriteria. Daarnaast zullen vermelde karakteristieken ook bepaald worden voor de strikt lytische faag phiSPL (beschikbaar). Faag phiSPL werd geïsoleerd uit Staphylococcus Phage Lysate (Delmont's Lab, VS), een preparaat dat in de VS gebruikt wordt in de diergeneeskunde ter stimulatie van het specifiek immuun systeem (heeft een aantoonbaar effect tegen S. aureus infecties, persoonlijke mededeling Prof. E. Kutter). De genoomsequentie van de faag phiSPL zal bepaald worden. Daarnaast zal ook de genoomsequentie van maximum 2 nieuwe strikt lytische fagen (die voldoen aan de gewenste selectiecriteria) bepaald worden. Van deze drie fagen zal een 'gestroomlijnde' functionele karakterisatie uitgevoerd worden (expertise beschikbaar in het Labo voor Gentechnologie). Hierdoor kan eenduidig de veiligheid van de fagen op basis van hun genoom- en eiwitinhoud ingeschat worden (afwezigheid virulentiegenen, toxines, mobiele elementen). De werkzaamheid, de veiligheid en stabiliteit van het antibacterieel karakter van strikt lytische fagen zal onderzocht worden onder vorm van 2 samenstellingen, nl (1) een behandeling met één strikt lytische faag (phiSPL) en (2) een behandeling met m.b.v. een faagcocktail met tussen 2 à 4 strikt lytische fagen.
De werkzaamheid, de veiligheid en stabiliteit zal in twee relevante contexten van S. aureus/MRSA problematiek bij nutsdieren onderzocht worden, nl. ter bestrijding van het MRSA-kolonisatie bij nutsdieren en ter behandeling van S. aureus-veroorzaakte huidinfecties. Voor de proof-of-concept zal hierbij infectie bij konijn als model gebruikt worden. Daarnaast zal de veiligheid van de optimale herapie geëvalueerd worden voor gebruik bij varken, konijn en kip.