Project

De sociale ecologie van euthanasieverzoeken van volwassenen die lijden aan psychiatrische aandoeningen: 'mixed methods'-onderzoek naar factoren en mechanismen.

Code
1292423N
Looptijd
01-10-2022 → 28-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Antropologie Culturele psychiatrie Culturele Sociologie
 
Projectomschrijving

Twintig jaar na legalisering blijft euthanasie (gedefinieerd als actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt) bijzonder controversieel, temeer als het volwassenen betreft die lijden aan een psychiatrische problematiek. Eerder onderzoek heeft zich voornamelijk toegespitst op de omvang en de implementatie van de wettelijke criteria in de klinische praktijk, waardoor onderliggende motieven en invloedrijke socio-culturele determinanten onder de radar bleven. Ook bestaande modellen in de suïcidologie gaven geen pasklaar antwoord op het euthanasievraagstuk binnen een psychiatrische context. Dit onderzoek heeft tot doel om alle factoren en mechanismen die op verschillende socio-ecologische niveaus een rol vervullen in deze euthanasiewensen en -procedures, diepgaand te exploreren. Via een mixed-methods kwantitatief en kwalitatief onderzoeksdesign, beogen wij: (1) een dieper inzicht te krijgen in de individuele, sociale en sociaal-culturele factoren die een euthanasietraject voorafgaan en de uitkomst ervan beïnvloeden; (2) het samenspel van al deze factoren, en de risico- en beschermende factoren, te ontrafelen; (3) de noden en verwachtingen ten aanzien van een cultuursensitieve, inclusieve geestelijke gezondheidszorg in kaart te brengen, evenals de mogelijkheden om dit effectief te realiseren. Een dieper en vollediger inzicht in deze contextuele factoren zal fundamentele inzichten opleveren, en het (inter)nationale debat en de klinische (euthanasie)praktijk bevorderen.