Project

Toepassingen en basisprincipes van microresonatorfrequentiekammen

Acroniem
MICROCOMB
Code
41U03419
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Photonics, light and lighting
Trefwoorden
optische meetlatten
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Zeer nauwkeurige optische frequentiekammen, vaak optische meetlatten genoemd, hebben de laatste jaren een enorme invloed gehad op de metrologie en de spectroscopie. De geavanceerde fabricagetechnologie van optische microcaviteiten of microresonatoren heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van microkammen die het optische veld drastisch hebben versterkt en aan de grens liggen van nieuwe optische bronnen en toepassingen. Met de steun van het actieprogramma Marie Skłodowska-Curie leidt het MICROCOMB-project een nieuw cohort onderzoekers op in baanbrekende microkamtechnologie om een leidende positie voor Europa in te nemen en zijn concurrentievermogen op dit snel groeiende gebied te vergroten.

 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.