Project

Een interpreteerbaar en performant beslissingsondersteunend systeem voor longitudinale big data