Project

Vloeistofchromatograaf gekoppeld met een isotopenverhouding massaspectrometriedetector (LC-IRMS)

Looptijd
01-05-2016 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
 
Projectomschrijving

De Isotoop Bioscience Laboratory (ISOFYS) van de promoter vertegenwoordigen, is een expertisecentrum met unieke expertise en apparatuur voor analyse en toepassingen van stabiele isotopen lichtelementen (H, C, N, O, S) ISOFYS beheert acht platforms voor stabiele isotoop analyses, die bevorderen interdisciplinaire samenwerking met UGent en (inter) nationale onderzoeksgroepen, zoals het belang van stabiele isotopen voor (levens) wetenschap is gestaag gegroeid sinds de jaren 1990' 's. De gevraagde apparatuur is een chromatograaf gekoppeld met een isotopenverhouding massaspectrometriedetector (LC-IRMS). Een IRMS detector een massaspectrometer speciaal ontworpen isotopensamenstelling van 2H (D), 13C, 15N, 18O en 34S op natuurlijke abundantie te meten. Het fundamentele verschil met andere massaspectrometrie detectoren is dat aangrenzende massa maar gelijktijdig worden gedetecteerd, wat leidt tot-afmetingen met standvastige kwaliteit worden isotopen. Isotopensamenstelling kan worden bepaald op elementair niveau op een bulkmonster (bijvoorbeeld een plant blad) of op moleculair niveau door koppeling IRMS een chromatografisch systeem (bijvoorbeeld afzonderlijke suikers geëxtraheerd uit een blad).