Project

Dissectie van het cis-regulatorisch landschap vna het FOXL2 gen

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Medical imaging and therapy
    • Medical imaging and therapy
    • Medical imaging and therapy
Trefwoorden
FOXL2
 
Projectomschrijving

  Het strikt gereguleerde expressie van de meeste ontwikkelingsgenen die afhankelijk is van cis-regulerende elementen (CRE) zoals enhancers. Studies van individuen met een genetische ziekte ontbreekt het coderen van mutaties in het geassocieerde ziekte-gen, maar met een nabijgelegen niet-coderende genetische defect, ook wel cis-onderbrekingen, leverde veel inzicht in deze. Een voorbeeld hiervan is de FOXL2 gen coderend voor een transcriptiefactor forkhead spelen een rol bij ovariële ontwikkeling en een belangrijke anti-testis functie in het volwassen ovarium. De identificatie van translocaties en deleties stroomopwaarts van FOXL2 in blepharophimosis syndroom (BPES), een autosomaal dominante ooglid misvorming geassocieerd met prematuur ovarieel falen (POF), bleek dit een cis-ruption ziekte en gezinspeeld naar een strikte regulering van de expressie ervan in de perioculaire mesenchym en in foetale en volwassen eierstokken. Eerdere studies van BPES gevallen met een cis-regulerende defecten bleek dat verscheidene CRE met enhancer capaciteiten. De weefsel-specifieke cis-regulatie van FOXL2 blijft grotendeels onontgonnen echter. Hier willen we (i) de cis-regulerende landschap van FOXL2 in eierstok granulosacellen karakteriseren; en (ii) te ontdekken coderende defecten in FOXL2 geassocieerde CRE in een unieke ontdekking cohort van moleculair onverklaarbare BPES gevallen. Meer inzicht in eierstok-specifieke CRE van FOXL2 misschien relevant zijn voor vaker eierstokken ziekten zoals niet-syndromic POF en polycysteus ovarium syndroom.