Project

Halogenering in flow: een veilig en duurzaam alternatief voor het gebruik van chloorgas en moleculair broom in batch.

Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Microreactor en Mesoreactor-technologie Halogeneringen Organische synthese
 
Projectomschrijving

De tijd van grote industriële installaties die rookwolken en kooldioxide uitspuwen in de
sfeer is voorbij. Tegenwoordig zijn de belangrijkste problemen in industriële processen veiligheid, duurzaamheid
en efficiëntie. Kwaliteit wint de gunst boven kwantiteit. Een mogelijke manier om dit te bereiken is door
het vervangen van gevaarlijke chemische batchprocessen door microreactorprocessen. Microreactor en
mesoreactor-technologie bestaat uit het pompen van de reagentia door smalle buizen (10 - 5000 μm) aan
eisen in plaats van ze in één grote batch te laten reageren en ze daarna op te slaan. Dit heeft verschillende
voordelen, i.a. een betere controle over de reactieparameters, resulterend in een betere reactie en een
lager risico op een wegloperreactie en een daaropvolgende explosie. Het vergemakkelijkt ook de overgang van
het laboratorium voor industriële processen. Maar het grootste voordeel laat alleen zien wanneer het goed gaat
verkeerd: wanneer een batchreactor ontploft, kunnen tonnen toxische tussenproducten ontsnappen en schade veroorzaken.
Wanneer een microreactor explodeert, ontsnappen slechts enkele milliliter.
Dit zal in praktijk worden gebracht met chloreringsreacties: hoewel organochloriden slecht zijn
nodig in de chemie van vandaag, meestal als tussenproduct, hun productie met chloorgas
is een gevaarlijk proces. Door chloorgas in de microreactor te produceren uit zoutzuur
(het hoofdbestanddeel van maagzuur) en natriumhypochloriet (gewoon bleekmiddel voor huishoudelijk gebruik) en
door het direct te laten reageren met organische stoffen, zal het risico voor chloorgasgerelateerde ongevallen worden geëlimineerd.