Project

Het hydraulisch functioneren van bomen onder veranderende klimaatregimes

Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
inheemse boom zaailingen droogte kwetsbaarheid stomataal gedrag
 
Projectomschrijving

Een toename van de gemiddelde luchttemperatuur, geassocieerd met een toename in frequentie en duur van
hittegolven, stijgende niveaus van atmosferische CO2-concentratie [CO2] en veranderingen in neerslag
patronen, die resulteren in meer frequente en intense periodes van droogte, zijn overal voorspeld
deze eeuw. Veranderende klimaatregimes hebben een grote invloed op plantengroei en fysiologie,
resulterend in wijdverspreide boomsterfte, maar deze klimaat-veroorzaakte gevolgen zijn nog slecht
begrepen. In dit project willen we de effecten van verhoogde temperatuur bepalen (inclusief
hittegolven) en [CO2], alleen of in combinatie met droogte, op de groei van boombomen en
hydraulisch functioneren. Twee inheemse boomsoorten, Populus tremula en Quercus robur, zullen
daarom in behandelkamers worden gekweekt onder verschillende omstandigheden in temperatuur, [CO2] en
beschikbaarheid van grondwater. State-of-the-art plantsensoren, gecombineerd met discrete fysiologische
metingen en thermische beeldvorming zullen worden gebruikt om de belangrijke kenniskloof te overbruggen
boom hydraulisch functioneren onder veranderende klimaatregimes. Met dit project willen we antwoorden
openstaande vragen over boomzaailingstrategieën om droogte en (extreme) hittestress te overleven
onder omgevings- en verhoogde [CO2] door het aanpassen van de anatomische eigenschappen van hout en de hydraulische functie. Deze
is van cruciaal belang voor beleidsmakers en bosbeheerders om doordachte beslissingen te nemen
zorgen voor maximale veerkracht van Vlaamse bossen in een veranderend klimaat.