Project

Ontwerp van een acellulaire pro-survival hydrogel om autologe vettransplantatie te verbeteren

Code
3S020421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cell signalling
    • Tissue engineering
    • Plastic surgery
Trefwoorden
intercellulaire communicatie
 
Projectomschrijving

Met naar schatting 2.3 miljoen nieuwe gevallen in 2020, is borstkanker bij vrouwen de belangrijkste oorzaak geworden van de wereldwijde incidentie van kanker (11,7% van alle kankergevallen), goed voor 1 op de 4 gevallen van kanker bij vrouwen. Na ablatieve chirurgie in geval van borstkanker diagnose of in geval van profylactische resectie, wordt een verscheidenheid aan reconstructieve opties geïmplementeerd. Afhankelijk van de voorkeur van de patiënt en de chirurgische mogelijkheden, kan reconstructie gebeuren door middel van borstimplantaten, autologe weefseltransplantatie en/of autologe vettransplantatie (AVT). Deze hebben echter aanzienlijke economische tekortkomingen, en belasten de lichamelijke en psychische gezondheid van de patiënt. Daarom zijn nieuwe borst reconstructie tissue engineering technieken dringend nodig. Ontwikkeling van nieuwe, efficiënte biomaterialen kan echter alleen worden bereikt mits een grondig begrip van menselijke cellulaire en moleculaire processen die nodig zijn om complexe weefsels te ontwikkelen en in stand te houden. Hier wil ik de cellulaire micro-omgeving in menselijke AVT op een dynamische manier aan een ongekend detail documenteren. Op basis hiervan zal ik cruciale mediatoren herkennen die betrokken zijn bij angiogenese, adipogenese en overleving van adipocyten, hetgeen ik zal verwerken in een nieuwe hydrogel, met als bedoeling om de overleving en regeneratie van vet grafts drastisch te verbeteren, en dus de voorspelbaarheid van AVT.