Project

De regulerende rol van de transcriptiefactoren T-bet en Eomes in de ontwikkeling en functie van humane NK cellen en 'innate' lymfoïde cellen

Code
3S009317
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
T-bet Eomes NK-cel en ILC-ontwikkeling
 
Projectomschrijving

Natural killer (NK) -cellen en aangeboren lymfoïde cellen (ILC) zijn belangrijke immuuncellen. NK-cellen zijn
onmisbaar voor antitumor- en antivirale activiteiten en ILC zijn essentieel voor verdediging tegen
pathogenen en dragen bij aan mucosale homeostase. Ondanks hun gunstige rol, overproductie van
cytokines door ILC wordt vaak geassocieerd met ontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn, astma
en psoriasis. Bovendien wordt functionele achteruitgang van NK-cellen waargenomen bij patiënten met leukemie
die hematopoëtische stamceltransplantatie ontving, wat leidde tot een minder gunstig resultaat.
Onlangs is deze verslechtering toegeschreven aan downregulering van T-bet en Eomes in NK-cellen.
T-bet en Eomes zijn twee transcriptiefactoren die een cruciale rol spelen bij differentiatie, rijping
en functie van NK-cellen van muizen en ILC. Veel minder informatie is beschikbaar voor menselijk onderzoek.
Translationeel onderzoek dat de regulerende rol van T-bet en Eomes in menselijk NK en ILC ontrafelt
ontwikkeling is essentieel en kan nieuwe perspectieven bieden met betrekking tot mogelijke therapieën.
Daarom worden moleculaire technieken gebruikt om verlies van functie en functieverbetering van T-bet te creëren
en Eomes in menselijke hematopoietische stamcellen, die vervolgens in een in vitro worden gekweekt
differentiatiemodel om het effect op de ontwikkeling van NK-cellen en ILC te evalueren. Verkrijgen
mechanistisch inzicht in de rol van T-bet en Eomes in de ontwikkeling van NK-cellen en ILC, stroomafwaarts
doelwitgenen van T-bet en Eomes zullen ook worden gekarakteriseerd.