Project

POPP-KAD: ontwikkeling van een digitaal gondkadaster in het midden van de 19de eeuw.