Project

ROUWZORG OP MAAT IN DE ONCOLOGIE: EEN STUDIE BIJ FAMILIEDEN EN ZORGVERLENERS (BE-CARED PROJECT)

Code
365T07819
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Palliative care and end-of-life care
Trefwoorden
rouw noden kanker euthanasie risico nabestaanden zorgverleners
 
Projectomschrijving

Probleemstelling

Wanneer een naaste ernstig ziek wordt, gaat er meestal een schokgolf door de kring van geliefden, familie, en vrienden. Gelukkig staat de medische wetenschap zo ver dat heel wat oncologische aandoeningen een goede prognose kennen. Toch blijft kanker – ondanks deze evoluties – samen met cardiovasculaire aandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak in Belgie. Meer dan 27.000 kankerpatienten sterven elk jaar in Belgie (Statbel, 2018). Wetende dat elk overlijden gepaard gaat met gemiddeld vijf mensen die rouwen, schatten we dat elk jaar 135.000 Belgen de zorgperiode aan het levenseinde en het daaropvolgend rouwproces doormaken omwille van kanker bij een geliefde. In het licht van deze cijfers zou rouwzorg deel moeten uitmaken van alomvattende kankerzorg.

Doelstelling

Dit onderzoek wil de noden en risico’s onderzoeken van nabestaanden die hun geliefde hebben verloren naar aanleiding van een kankerproces (al dan niet ten gevolge van euthanasie). Met deze gegevens willen we samen met belanghebbenden aanbevelingen ontwikkelen rond rouwzorg binnen de oncologie.

Onderzoeksopzet

De nabestaanden en zorgverleners zullen gerekruteerd worden via (1) palliatieve eenheden, (2) netwerken palliatieve zorg en (3) oncologische afdelingen. Gegevensverzameling verloopt via volgende stappen:

  • Nabestaanden vullen op verschillende tijdstippen (2, 7, 13 en 25 maanden na overlijden) vragenlijsten in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het rouwproces, risicofactoren en beschermende factoren (WP3).
  • Interviews met nabestaanden die een familielid hebben verloren door kanker en na euthanasie om te beluisteren wat hun ervaringen en noden zijn (WP4).
  • Zorgverleners vullen direct na het overlijden een vragenlijst in om te kijken of ze adequaat risicogroepen kunnen detecteren (WP5)
  • Interviews met zorgverleners over hun noden en ervaringen in het begeleiden van naasten voor/tijdens/na een euthanasieprocedure (WP6). 
  • Met deze onderzoeksinformatie ontwikkelen we samen met verschillende stakeholders (nabestaanden, onderwijs, zorgverleners) aanbevelingen rond rouwzorg (WP7).