Project

Opsporing van de schildwachtlymfeknoop aan de hand van nabijinfrarood fluorescentie bij honden met spontane kanker: gelijktijdige toediening van twee verschillende fluoroforen