Project

Onderzoek naar en verbreden van de toepassingsmogelijkheden van het ugt72e-gebaseerd groeiherstel in planten met een laag lignine gehalte

Code
3S019619
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Epigenetics
  • Engineering and technology
    • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Lignocellulosische biomassa Glucosyltransferase populier
 
Projectomschrijving

Een overgang van een op fossielen gebaseerde naar een biogebaseerde economie is een belangrijke doelstelling voor de industrie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Lignocellulosische biomassa is van bijzonder belang als een op planten gebaseerde grondstof voor de productie van biobrandstoffen, biochemicaliën en biomaterialen. De huidige lignocellulosische grondstof lijdt echter aan een relatief lage verwerkingsefficiëntie, voornamelijk vanwege de aanwezigheid van het recalcitrante ligninepolymeer. Om dit probleem op te lossen, kunnen biomassagewassen worden ontwikkeld om minder lignine te maken. Lignine-gemodificeerde planten met de grootste reductie in lignine-inhoud en daarmee de hoogste verbetering in verwerkingsefficiëntie, hebben typisch een biomassa-boete. CINNAMOYL-CoA REDUCTASE (CCR) is een enzym dat betrokken is bij de biosynthese van lignine. Planten gemuteerd in het CCR-gen hebben sterk gereduceerde lignine-niveaus en, dientengevolge, een zeer hoge versuikeringsefficiëntie, maar ze produceren minder biomassa. We hebben onlangs ontdekt dat mutatie van de complete UDP-glycosyltransferase (UGT) 72E-genfamilie in CCR-deficiënte Arabidopsis gedeeltelijk de lignine-niveaus herstelde en de biomassa volledig herstelde. Om het valorisatiepotentieel van deze bevinding te onderzoeken, zullen we onderzoeken (i) of de waargenomen effecten in Arabidopsis kunnen worden vertaald naar populier, (ii) of mutatie van de UGT72E-genfamilie ook de groei van andere low-lignin-mutanten herstelt, en ( iii) wat is de moleculaire oorzaak van het waargenomen herstel van biomassa?