Project

De rol van histon modificatie in strigolactone-afhankelijke kieming van parasitaire planten